Hart voor Den Haag bracht onlangs een bezoek aan het Statenkwartier. Daar gingen leden van de fractie en Hart voor Den Haag vrijwilligers onder andere langs bij het Couvéehuis. Het Couvéehuis heeft in het Statenkwartier een belangrijke functie. Het wijk- en dienstencentrum telt 1.000 bezoekers per week, organiseert tal van activiteiten en is een bewezen wapen tegen eenzaamheid; zeker van belang voor ouderen.

“De gemeente heeft aangegeven om vanaf eind volgend jaar geen geld meer beschikbaar te stellen voor het Couvéehuis. Dat moest een vergissing zijn dacht ik, omdat PvdA-wethouder Balster er altijd prat op gaat dat hij welzijnsvoorzieningen in de stad overeind wil houden”, aldus Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos, die de wethouder verzocht om in overleg te treden met Welzijn Scheveningen en Wijkoverleg Statenkwartier om te komen tot een oplossing die ervoor zorgt dat het Couvéehuis voor de toekomst behouden kan blijven.

De Mos: “Gek genoeg wees wethouder Balster de door mij ingediende motie, die ik samen met het Couvéehuis heb opgesteld, af. Omdat Welzijn Scheveningen en Wijkoverleg Statenkwartier willen nagaan of het centrum door een wijkcoöperatie kan worden beheerd, had een proactieve houding van de verantwoordelijk wethouder wenselijk geweest. Aan het eind van het debat zei de wethouder wel toe dat hij met het Couvéehuis gaat praten. Ik zal erop blijven toezien dat hij ook met daden over de brug komt om deze zeer belangrijke instelling voor de wijk open te houden”.