Ook vraagt Oudshoorn zich af, waarom dit nieuws onder de pet is gehouden, de werkzaamheden zouden in oktober afgerond zijn maar is inmiddels stilgelegd. Hij verwijt dit  vooral Rijkswaterstaat: “Er is geen persbericht naar buiten gekomen, de bewoners moesten alles via verhalen uit de buurt vernemen. Formeel valt het onderhoud onder Rijkswaterstaat maar daar waar de volksgezondheid in het geding komt ligt er een taak voor de gemeente om omwonenden behoorlijk  en proactief te informeren” aldus Oudshoorn die via schriftelijke vragen opheldering vraagt aan het gemeentebestuur.