Scheveningen – “De bewoners gaven aan tevreden te zijn over de zorg en de sfeer in Residence Chateau. Dat is eigenlijk het grootste compliment dat wij tijdens de audit voor de HKZ-certificering konden krijgen”, vertelt Marieke Agterberg, locatiemanager bij dit particuliere woonzorgcentrum aan de Kanaalweg. Op het nieuws is veel te doen over het huidige reguliere zorgstelsel. Kiezen voor particuliere zorg kan dan een verademing zijn.

In Residence Chateau is met een nieuw managementteam een heel nieuw woonzorgcentrum ontstaan. “Belevingsgerichte zorg heeft echt de nadruk gekregen”, vertelt Agterberg. “Wij zetten sterk in op de nieuwe mindset bij ‘wonen voor senioren’. We sluiten aan op de door bewoners gewenste leefwijze.”
En dat blijkt te werken. Op alle aspecten scoorde Residence Chateau bij de HKZ-certificering hoog. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. “De hele organisatie is doorgelicht”, vertelt Agterberg. “Van medicatieveiligheid tot cliënttevredenheid en van medewerkertevredenheid tot legionallapreventie. Aan onze bewoners zijn verschillende vragen gesteld. Zij gaven aan een prettige sfeer te ervaren, in het huis en bij de medewerkers. Daar gaat het ons om, naast uiteraard professionele zorg.”
Het beleid bij Residence Chateau sluit uitstekend aan op de nieuwe Kwaliteitsnorm Verpleeghuiszorg, die in 2017 is gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland. “Daarin staat het welzijn van de cliënt centraal. Wij willen het kwaliteitssysteem zo goed op poten hebben staan, dat het allemaal klopt”, aldus Agterberg. Dat blijkt bij Residence Chateau het geval, getuige de HKZ-certificering. “Kwaliteit moet je uitdragen, waarin de medewerkers een belangrijke rol hebben. Als management stimuleren en motiveren wij hen hier continu in. In Residence Chateau werken we met een gemotiveerd en professioneel zorgteam dat iedere dag opnieuw onze bewoners ondersteunt om zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen en leven. Dat is volgens ons het kenmerk van kwalitatieve belevingsgerichte zorg.”
“We zoeken daarom ook meer vrijwilligers. We ondernemen al veel activiteiten met de bewoners, maar kunnen zo nog meer tegemoet komen aan individuele vragen, om samen een boodschap te doen of een kopje koffie te drinken. Vrijwilligers komen terecht in een gezellig team en ervaren veelal zeer dankbare bewoners.” Mail bij interesse naar locatiemanager@residencechateau.nl.
Particuliere zorg is niet zo onbereikbaar als u mogelijk denkt. In een regulier verpleeghuis betaalt u momenteel een hoge eigen bijdrage. Het is verstandig na te denken over het alternatief; particuliere zorg. Op dit moment zijn nog enkele appartementen beschikbaar. “Onze appartementen zijn ruim van opzet en hebben een eigen, royale badkamer”, licht Agterberg toe. “Mensen kunnen hier intensieve tot zeer intensieve zorg krijgen. We hebben goed opgeleide zorgprofessionals en werken samen met deskundigen zoals de fysiotherapeut, de diëtiste en de specialist Ouderengeneeskunde.”
U komt, indien u bent geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CiZ), voor vergoeding van uw zorgkosten in aanmerking. Meer weten? Kijk op www.residencechateau.nl.

Residence Chateau
Kanaalweg 3
2584 CC Den Haag