Raadslid Peter Bos: “Er is nog steeds geen goedgekeurd plan, de vergunningprocedures moeten nog beginnen en de afspraak was dat sloop en nieuwbouw op elkaar zouden aansluiten. Vastgoedeigenaar Bewi Vastgoed heeft schijt aan die afspraken en het college laat het allemaal maar gebeuren. En de buurt wordt vervolgens opgescheept met langdurig braakliggende grond.”

Met een rondvraag in de raadscommissie Ruimte van 5 december zal Peter Bos wethouder Revis aan de tand voelen en om opheldering vragen.

Rondvraag over de naderende sloop van Hotel Wilhelmina in Scheveningen.

1. Is het juist dat Bewi Vastgoed B.V. vandaag -nadat eerder al de panden aan de Harstenhoekweg 4-12 zijn gesloopt- nu ook de panden Badhuisweg 2-4 en Utrechtsestraat 10, waaronder het fraaie Hotel Wilhelmina wil gaan slopen? Zo ja, waarom?

2. Sinds 2012 zijn diverse beginselplannen van Bewi Vastgoed gestrand. Nog steeds is geen sprake van een goedgekeurd beginselplan, loopt er nog veel overleg met de buurt en moet de omgevingsvergunning nog worden aangevraagd. Is dit juist?

3. Het laatste ontwerp van Bewi Vastgoed is wederom in strijd met het bestemmingsplan zodat er nog een lange weg te gaan is voordat daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden. Waarom kan niet met sloop gewacht worden totdat er meer zekerheid is over de bouw?

4. Is het college bereid om er voor te zorgen dat sloop wordt uitgesteld totdat er een uitvoerbaar plan is? Zo nee, waarom niet?

5. Het is de wens van zowel Bewi Vastgoed als de gemeente om sloop en nieuwbouw zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Toch gebeurt dat niet en dreigt de buurt langdurig met braakliggende grond te worden geconfronteerd. Wat gaat hier mis?

6. Het college verschuilt zich tot nu toe steeds achter het ontbreken van wettelijke mogelijkheden om braakliggende grond te voorkomen, maar komt niet met oplossingen voor dit probleem. Is het college met mij van mening dat het wenselijk is om hierover regels op te gaan stellen? Zo nee, waarom niet?