Jeroen Kodde, opstapper op de reddingboot Kitty Roosmale Nepveu, ontving een oorkonde met jaarteken voor zijn inzet. Jeroen is ruim vijftien jaar aangesloten bij het Scheveningse reddingsstation en is betrokken geweest bij talloze reddingsacties waarbij veel mensen, die zich in een levensbedreigende situatie bevonden, een helpende hand werd toegestoken.

De onderscheiding, de Vrijwilligersmedaille voor Openbare Orde en Veiligheid, werd aan Jeroen uitgereikt en opgespeld door Henk Grootveld, voorzitter van de plaatselijke commissie van het Scheveningse reddingstation.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak blikte Henk terug op de gebeurtenissen in 2018. Hij stond stil bij het record aantal acties van afgelopen jaar. Zo werd er 170 keer een beroep gedaan op de bemanning van het Scheveningse reddingstation, waarbij er 252 personen in veiligheid konden worden gebracht.

Na een beeldpresentatie door Arie Verbaan over enkele spraakmakende reddingsacties en gebeurtenissen, vervolgde Henk zijn toespraak waarbij hij iedereen die de KNRM een warm hart toedraagt van harte bedankte.

Ook werd aan KNRM Scheveningen de opbrengst van de vrijwillige bijdrage van de deelnemers aan de helaas afgelaste “Scheveningen Lightwalk” uitgereikt door de organisatoren, de dames Truus en Saskia van Amstel.

Aan het eind van zijn toespraak toastte Henk op het komende jaar waarbij hij de wens uitsprak voor een behouden vaart voor de reddingboten van de KNRM.