Op veel plaatsen wordt de komst van de nieuwe haring gevierd met haringparty’s en andere evenementen. Het haringseizoen start op 12 juni. De veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe vindt plaats op 11 juni 2019 om 14.00 uur in de Visafslag Scheveningen. Traditiegetrouw keurt een proefpanel de nieuwe haring, waarna het eerste vaatje wordt geveild.

Aanmelden voor de veiling
Bieders die aanwezig willen zijn bij de veiling kunnen zich aanmelden via de website van het Nederlands Visbureau: visbureau.nl/bieders.

Vlaggetjesdag Scheveningen
Vlaggetjesdag Scheveningen is dit jaar 15 juni 2019. Het programma rondom Vlaggetjesdag 2019 vindt plaats vanaf vrijdag 14 juni tot en met zondag 16 juni 2019.

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou
In Nederland krijgen elk jaar 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar een vorm van kanker. Dat zijn tien kinderen per week. Alle ouders zeggen dat de diagnose hun wereld op z’n kop zet. Je bent vaak met je kind in het ziekenhuis maar thuis is er ook nog. Je hebt zorgen om je zieke kind maar ook je eventuele andere kinderen hebben je nodig. En dan krijg je, naast het intensieve en emotionele behandelingstraject, ook nog te maken met extra en onvoorziene kosten. Bijvoorbeeld de kosten voor overnachtingen, brandstof, maaltijden en oppas voor andere kinderen binnen het gezin.

De Stichting Mag Ik Dan Bij Jou wil bijdragen aan de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis door met een Nationaal Mag Ik Dan Bij Jou Fonds een financieel vangnet te bieden, zodat ouders er zo goed mogelijk voor hun zieke kind kunnen zijn. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Deze vereniging steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. Met het ontzorgingsfonds vervult de stichting een grote droom van de vereniging, voor ouders en gezinnen met een kind met kanker in heel Nederland.