Inbreng van inwoners
Het presidium van de gemeenteraad stelt een conceptprofielschets op met inbreng van de inwoners van deze stad. De vraag waarop zij kunnen reageren is:

 

  • Waar moet de nieuwe burgemeester aan voldoen?

Inwoners kunnen hun antwoord op deze vraag tot en met 16 januari mailen naar burgemeester2020@denhaag.nl. De reacties worden door de raad verwerkt in een voorlopige profielschets voor de nieuwe burgemeester die op 29 januari wordt besproken.

Inspraak op 29 januari
Op woensdag 29 januari spreekt de commissie Bestuur over de voorlopige profielschets voor de nieuwe burgemeester. De vergadering start om 13.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Inwoners kunnen inspreken tijdens de vergadering door zich voor 29 januari 9.30 uur aan te melden via commissiebestuur@denhaag.nl. Op 17 februari wordt de profielschets in een openbare raadsvergadering met de commissaris van de Koning besproken en vastgesteld.

 Vertrouwenscommissie
De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een burgemeester. Er wordt een vertrouwenscommissie ingesteld bestaande uit een aantal raadsleden, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt en de voordracht van twee kandidaten aan de gemeenteraad doet. De raad stuurt een aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken voor de te benoemen burgemeester.

Waarnemend burgemeester
Johan Remkes is waarnemend burgemeester van Den Haag. Remkes heeft aangegeven dat hij tot 1 juli 2020 blijft.