Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit: “Goed dat we nu ook aan de slag kunnen met de aanpak van het laatste stuk van de route van lijn1. Door te investeren in beter toegankelijk en snel openbaar vervoer, houden we Den Haag aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar. Den Haag wordt steeds drukker en voor korte afstanden pakken veel te veel mensen nu nog de auto. Dat terwijl het OV of de fiets een goed alternatief is. Met de komst van de nieuwe lage vloertrams wordt de stad en het strand niet alleen goed bereikbaar voor mensen met een rollator, rolstoel, of een buggy, maar ook sneller en veiliger.” 

Werkzaamheden starten in het najaar
De werkzaamheden zullen na de zomer, in het najaar van start gaan. Hier is bewust voor gekozen om Scheveningen tijdens het strandseizoen, goed bereikbaar te houden. Op verschillende plaatsen langs het tracé van lijn 1 zullen werkzaamheden plaatsvinden die van invloed zijn op de inpassing van toegankelijke haltes en van een nieuwe tram. Om de overlast te beperken en kosten te besparen worden deze werkzaamheden gezamenlijk en integraal opgepakt en uitgevoerd. De gemeente probeert zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk uit te voeren, zodat de straat maar 1 keer open hoeft. Het werk wordt bijvoorbeeld gecombineerd met de aanleg van een fietspad of vervanging van het riool.

Het gaat hier om de volgende onderdelen van de route:

  • Gevers Deynootweg
  • Jurriaan Kokstraat-Badhuiskade
  • Javastraat-Alexanderstraat-Parkstraat

Nieuwe trams
De nieuwe voertuigen zijn comfortabeler, kunnen meer reizigers vervoeren en zijn beter toegankelijk voor rolstoelrijders. Dit is niet alleen gewenst maar ook verplicht. Volgens de wetgeving moet stedelijk OV vanaf 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Langs de route komen nieuwe halteperrons die voldoen aan de toegankelijkheidseisen zodat iedereen zelfstandig met de tram kan reizen. De nieuwe haltes krijgen moderne digitale borden met vertrektijden en nieuwe wachtruimtes.