De expositie S.O.S. (Save our Seas) – Oceanen bedreigd, is vanaf 8 juni (Wereld Oceanendag) te zien. In de tentoonstelling besteedt Muzee aandacht aan de verschillende uitdagingen waarmee de zee tegenwoordig te kampen krijgt en worden vraagstukken als vervuiling door plastic, overbevissing en de stijging van de zeespiegel onderzocht. Dat deze uitingen een negatief effect hebben op onze leefomgeving is bekend, maar wat gebeurt er dan precies? En wat kunnen we zelf doen om het tij te keren? Met hedendaagse kunstwerken zet Muzee de bezoeker op een speelse wijze aan het denken. Voor kinderen is er in de tentoonstelling een speurtocht, zodat ze begeleid door JOJO zelf gaan nadenken over deze problematiek.

JOJO de bultrugwalvis is de afgelopen drie maanden door vele kinderen, buurtbewoners en vrijwilligers gemaakt. Meer dan 10.000 plastic afvalflesjes zijn er gebruikt voor deze bultrugwalvis. Met dit participatiekunstwerk willen Muzee en TrashUre Hunt aandacht vragen voor de plastic problematiek. Vanaf 21 juni is JOJO te bewonderen op het strand bij TrashUre Hunt, ter hoogte van de Keizerstraat in Scheveningen.

Bij deze tentoonstelling is een randprogrammering ontwikkeld van lezingen en workshops om het bewustzijn van het publiek te vergroten en tevens de dialoog te starten over duurzaamheid en innovatieve oplossingen voor de problemen die worden aangekaart in de expositie. Op 27 juni staat de eerste lezing  in deze reeks gepland van Merijn Tinga, ook wel bekend als de Plastic Soupsurfer. Op de website van Muzee is meer informatie te vinden over deze randprogrammering.

De expositie S.O.S. is in Muzee Scheveningen te zien van 8 juni tot en met 22 september 2019. Meer informatie op www.muzeescheveningen.nl.