Hierdoor kwam de ruimte vrij om Kees Rog te polsen voor de functie van Bestuurslid Commerciële Zaken.

Kees voldoet helemaal aan het profiel en met zijn commerciële beroepsmatige ervaring, zijn kennis van en betrokkenheid met de vereniging is Kees in de ogen van het bestuur de ideale persoon voor deze functie.

Het bestuur is dan ook bijzonder content dat Kees deze functie aanvaard heeft en uitgesproken heeft zich weer volop in te gaan zetten voor deze functie. Het eerste succes heeft hij al geboekt met het vormen van een heuse Commerciële Commissie. Een groep enthousiastelingen die zeker in staat is om onze club te “vermarkten”.

Het bestuur wenst Kees en zijn commissie heel veel succes toe en de bestuursleden hebben er alle vertrouwen in dat in deze opzet er op commercieel gebied de nodige positieve stappen gezet kunnen worden.