Mahmood herinnert het college er aan dat VGZ en Menzis de twee aanbieders zijn van de Haagse minimapolis. Hij wil weten wat er tot nog toe is ondernomen om de zorg te waarborgen voor verzekerden van de Haagse minimapolis die in psychische nood verkeren. Eén van de redenen waarom hij dat vraagt, is de publieke veiligheid die in gevaar zou kunnen komen wanneer iemand die een gevaar is voor zichzelf, zijn omgeving of de stad, zorg wordt ontzegd. Het NIDA-raadslid vraagt het stadsbestuur ook of er andere zorginstellingen zijn die zorg willen weigeren aan verzekerden van de Haagse minimapolissen of dat inmiddels al doen. Verder wil hij weten of burgers met een bijstandsuitkering worden ‘verplicht’ zich aan te sluiten bij één van de aanbieders van minimapolissen. Mahmood vraagt ook of VGZ en Menzis de polisvoorwaarden hebben veranderd waardoor vergoedingen voor mondzorg, fysiotherapie en oogzorg zouden zijn gehalveerd of verdwenen. Zijn vraag over de gevolgen van de patiëntenstop voor kinderen bij Parnassia onderwijsprogramma’s volgen om trauma’s te verwerken, hoopt het stadsbestuur ook op 25 februari te kunnen beantwoorden.