Met elektriciteit kun je water splitsen in waterstof en zuurstof. Wordt dit proces omgekeerd, dat komt er energie vrij. Deze transitie van vloeibaar water naar gasvormige waterstof en -zuurstof is heel interessant voor de energietransitie. En niet onbelangrijk: er komt geen vervuiling in welke vorm dan ook bij vrij.

Het lijkt er bijna op alsof we bij de energietransitie terugkomen op de basiselementen: wind, zon en water. Tot nu toe werd water vooral gebruikt om in waterkrachtcentrales met grote turbines elektriciteit op te wekken. Nu gaat het om meer dan alleen de fysieke kracht van water: het biedt ook mogelijkheden als energiedrager en brandstof. De gassen gas waterstof en zuurstof worden samen het vloeibare water. Met elektrolyse kan water weer worden opgesplitst in waterstof en zuurstof. Weer door middel van elektrolyse kan dit proces worden omgekeerd waardoor energie vrijkomt. Waterstof kan dus als een eeuwigdurende en overal te gebruiken gasvormige batterij worden gebruikt. Waterstofgas is ook een brandbaar gas, net als aardgas. Als energiebron kan ook op dezelfde manier worden opgeslagen en vervoerd.

Met dat in gedachten kan met plaatselijk opgewekte zonnestroom die niet meteen nodig is waterstofgas worden gemaakt. Het gas wordt opgeslagen en kan weer worden omgezet in elektriciteit op momenten dat de zon niet schijnt. Met dat technische principe werd eerder in Zweden een appartementencomplex grotendeels zelfvoorzienend gemaakt.

Denken we nog wat stappen verder dan is het zelfs denkbaar dat in gebieden waar de zon veel schijnt met zonnepanelen goedkoop waterstof wordt geproduceerd dat per tankschip naar elders wordt vervoerd om daar weer in elektriciteit en water te worden omgezet.

De auto-industrie heeft waterstof ook ontdekt. Zo bracht Toyota de Mirai op de markt; een auto die op waterstof rijdt en zeer goede prestaties le-vert. Het is een auto met een brandstofcel, die gebaseerd is op het principe van de boven beschreven elektrolyse. De auto stoot alleen maar water uit. In Den Haag rijden Mirai’s bij het taxibedrijf NOOT, waarbij waterstof in de plaats komt van de brandstof en elektriciteit levert. In de Binckhorst wordt binnen kort de eerste waterstof tankstation in Den Haag geopend.

Het is ook mogelijk om waterstof te verbranden; bijvoorbeeld in cv-ketels met een aangepaste brander in woningen. Onderzoek leerde dat met een kleine aanpassing in de vorm van een inwendige bekleding de bestaande aardgasleidingen in Nederland waterstofgas kunnen transporteren. Maar dan moet er wel op grotere schaal waterstofgas geproduceerd worden. Momenteel wordt waterstofgas al op redelijk grote schaal gebruikt in de zware industrie.

Meer over waterstof: https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/06/22/de-kansen-van-waterstof

 

 

 

 

 

Energiecoach duurzaam gasvrij Scheveningen