Hoe wordt het kustonderhoud uitgevoerd?
Er zijn drie vormen van kustonderhoud: op het strand, op de zeebodem en aan een zeegeul. Bij het strandonderhoud op Scheveningen wordt het strand hoger en breder gemaakt door het opspuiten van zand op het strand. Het baggerschip pompt vlak voor de kust het zand via een lange pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen dit zand over het strand.

Strandonderhoud op het strand door Rijkswaterstaat

Hinder en maatregelen
Het versterken van de kust kan overlast veroorzaken voor strandbezoekers, watersporters en de natuur. Rijkswaterstaat neemt verschillende maatregelen om dit te beperken. Bij onderhoud op het strand is tijdens het opspuiten van het zand een deel van het strand afgesloten voor publiek. Tijdens de werkzaamheden bestaat namelijk het risico dat drijfzand ontstaat. Ook rijden er zware machines rond, zoals bulldozers en shovels. Bij onderhoud van de zeebodem is er geen overlast voor strandbezoekers.
Op en nabij opgespoten stranden kan zand bij harde wind meer stuiven dan normaal. Voor de strandbezoekers is dit niet prettig, maar het is noodzakelijk voor de natuur in het duingebied. Het zorgt ervoor dat het opgespoten zand zich op een natuurlijke manier verplaatst en meestijgt met de zeespiegel.

Om bij werkzaamheden op het strand de hinder voor strandbezoekers en strandpaviljoens te beperken, wordt een zo klein mogelijk gebied afgesloten. De rest van het strand is gewoon toegankelijk. Ook zijn er passeerstroken langs het werkterrein. Bij de strandopgangen worden bezoekers geïnformeerd met borden over de werkzaamheden. De werkzaamheden gaan dag en nacht door.

Hinder op zee
Tijdens de werkzaamheden liggen een of meerdere baggerschepen voor de kust, die zand storten of opspuiten. Surfers, zeilers en schippers moeten hier op een veilige afstand omheen varen.

Schippers worden geïnformeerd over de werkzaamheden met berichten aan de zeevaart. Watersporters worden op de hoogte gehouden via informatieborden bij de strandopgangen.

Hinder voor de natuur

Het opzuigen en opspuiten van zand kan overlast veroorzaken voor de dieren die in het water en op het strand leven en de planten die er groeien. Rijkswaterstaat probeert dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens het broedseizoen wordt er geen zand gespoten en er wordt afstand gehouden van plekken waar beschermde trekvogels hun voedsel zoeken. Ook wordt niet gewerkt in de buurt van zogende zeehonden en drooggevallen zandplaten.

Rijkswaterstaat doet samen met tien natuurorganisaties onderzoek naar de gevolgen voor dieren en planten van het aanbrengen van grote hoeveelheden zand op de kust. Er wordt onder andere gekeken hoe de natuur op het strand en op de zeebodem herstelt na het aanbrengen van zand.

Infopunt ‘Scheveningen De Kust Gezond’

Bij het Infopunt op de boulevard van Scheveningen, aan de Strandweg 156,  kunt u informatie krijgen tijdens de informatieavond over de zandsuppletie op donderdag 10 oktober aanstaande tussen 19.00 en 20.30 uur. Uw eventuele vragen worden beantwoord door de medewerkers van Rijkswaterstaat en de gemeente.