“Iedereen heeft de intentie om het vuurwerkfestival terug te brengen. Het hoort bij Scheveningen. En het hoort in de laatste twee weekenden van de zomervakantie te worden gehouden”, zegt de organisator. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad sluit zich daar volmondig bij aan en wil dat de gemeente stappen zet. “Het gemis van afgelopen jaar was groot. Het vuurwerkfestival hoort bij Scheveningen zoals de Pier en het Kurhaus en dat moeten we koesteren. Wij willen dan ook dat de gemeente de absolute garantie geeft dat het festival komend jaar wél doorgaat”, zegt raadslid Ralf Sluijs. Zijn partij wil dat het IJspaleis alle registers opentrekt om de organisatie te helpen. “Kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Het stadhuis moet alle hulp bieden om er met elkaar voor te zorgen dat dit geweldige festival de komende zomervakantie weer afsluit. Maximaal faciliteren dus! Goed voor de Scheveningers, goed voor het toerisme, goed voor de ondernemers”, aldus Sluijs.

Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W.
Schriftelijke vragen: Garantie op doorgang vuurwerkfestival Scheveningen 
  1. Is het college bekend met het artikel ‘Vuurwerkfestival Scheveningen moet volgend jaar terugkomen: ‘Zijn vol vertrouwen’ van Omroep West? (1)
  2. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat het vuurwerkfestival net zo goed bij Scheveningen hoort als de Pier en het Kurhaus? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat is momenteel de stand van zaken en wat gaat de gemeente doen om doorgang van het vuurwerkfestival te garanderen?
  4. Is het college bereid om alles op alles te zetten om het vuurwerkfestival komend jaar weer te laten plaatsvinden in de laatste twee weekenden van de zomervakantie? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om de absolute garantie af te geven aan de organisatie en Scheveningen dat het vuurwerkfestival in 2020 weer doorgaat? Zo nee, waarom niet?