Partij voor de Dieren
Partij voor de Dieren is niet blij met het plan. Veel bomen worden gekapt, veel groen verdwijnt en een rotonde komt hiervoor in de plaats. De partij diende een motie in te onderzoeken of de ecologie van de omliggende buurten kan worden verbeterd door de Statenlaan, de Van Boetzelaerlaan en/of de trambaan naast de Doornstraat te voorzien van meer inheemse (struik)beplanting en of deze (deels) kunnen worden aangewezen als ecologische verbindingszone, om zo de ‘Haagse Beekzone’ beter te verbinden met de ‘Scheveningse Zone’. Deze motie werd door de raad aangenomen. Een motie om bij de uitvoering va het plan de Prins Willemstraat fietsveiliger in te richten dan het huidige voornemen haalde het niet.

Haagse Stadspartij
Volgens de Haagse Stadspartij maakt dit bestemmingsplan een rotonde mogelijk op een zeer onveilig kruispunt. Dit heeft positieve effecten voor fietsers en voetgangers en daarom zal de partij voor het bestemmingsplan stemmen. In dit plan zullen veel bomen moeten wijken en dat is jammer, maar onvermijdelijk. Wel wijst de partij op de mogelijkheid om bomen te verplanten en verplaatsen, want dat is altijd beter dan de bomen te kappen. Daarom dient de partij een motie in om de innovatieve oplossingen bij het Tournooiveld en de Sportlaan te evalueren en daarbij te onderzoeken hoe het verplanten van gezonde bomen zoveel mogelijk kan worden gestimuleerd. Deze motie is aangenomen.