De burgemeester heeft de voorzitter hiertoe verzocht na overleg met het college en de driehoek. Nu de Onderzoeksraad voor Veiligheid het onderzoek naar de gebeurtenissen op zich neemt, vervalt het voornemen tot het verlenen van een opdracht aan het IFV.

Vorige week nog gaf een woordvoerder van Onderzoeksraad voor de Veiligheid aan meestal een ‘onderzoek in te stellen als er écht iets is misgegaan. In Scheveningen zijn vooral veel risico’s ontstaan, maar er was geen sprake van een ramp’.

Een veel gestelde vraag door bewoners en anderen betreft de afwikkeling van schadeclaims. Mogelijk kan uitbetaling van claims even op zich laten wachten, waardoor het kan voorkomen dat iemand in de tussentijd in financiële problemen raakt. Mocht zich onverhoopt een schrijnende situatie voordoen, dan staan wij klaar om mensen van dienst te zijn. Daarbij wordt bekeken of en hoe – met gebruikmaking van de bestaande voorzieningen – de tijd tot de uitbetaling van de verzekeraar verhoogd kan worden.

Hart voor Den Haag / Groep de Mos laat weten dat het goed is dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid het onafhankelijke onderzoek naar de vreugdevuren gaat leiden. “Laten we tot de uitkomsten bekend zijn, stoppen met zwartepieten over deze mooie traditie”.