De partijen die al in de gemeenteraad zitten zijn gerangschikt op het aantal stemmen dat zij bij de vorige gemeenteraadsverkiezing hebben behaald. Er is geloot om te bepalen welke lijstnummers worden toegewezen aan de partijen die momenteel niet in de gemeenteraad zitten.

Dit jaar doen twintig partijen en 546 kandidaten mee aan de gemeenteraadsverkiezing. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in 2014 deden er negentien partijen mee en stonden er 424 kandidaten op het stembiljet.

Meteen na de bekendmaking is de website denhaag.allekandidaten.nlgelanceerd. Op deze website is meer informatie is te vinden over alle kandidaten. Het proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten is te vinden via de website van de gemeente Den Haag.