René Oudshoorn: “Ik ben blij dat het college mijn vragen heeft opgepakt, want de situatie is echt gevaarlijk! Fietsers kwamen ernstig in het gedrang op de smalle Houtrustweg en werden door zwaar bouwverkeer gedwongen over het trottoir te fietsen. Veel chauffeurs van zware trucks houden zich niet aan de afspraken, namelijk door via de Kranenburgweg rijden maar zij volgen hun navigatiesysteem naar de bouwplaats op het Norfolkterrein. Aan het eind van de Houtrustweg komen ze achter deze vergissing en draaien weer terug, zo rijden deze wagens twee keer onnodig op deze toch al zo smalle weg. Als zo’n kolos op door de straat rijdt is er geen enkel ruimte meer voor fietsers, op drukke stranddagen vluchten hordes fietsers het trottoir op. Dit levert echt grote problemen op! Boze bewoners hebben eerder al een keer de straat versperd uit angst voor hun fietsende en spelende kinderen. Ik hoop dat de bebording straks voldoende zal zijn om dit te voorkomen”.

Zie ook: https://descheveningschecourant.nl/31/07/2018/stop-zwaar-bouwverkeer-op-de-houtrustweg/