Eneco
De ruim 650 miljoen euro die de gemeente heeft ontvangendoor de verkoop van Eneco-aandelen, investeert de coalitie in duurzame investeringen in de stad: in het bereikbaar houden van de stad en in beter openbaar vervoer, in het verduurzamen van de stad en in stadsontwikkeling en woningen.

 

Integriteit
In het akkoord is plaats voor het onderwerp Integriteit. In het akkoord staat dat het herstel van vertrouwen een van de belangrijkste prioriteiten van deze coalitie is: ‘Goed bestuur is essentieel voor het vertrouwen van burgers in de politiek en de gemeentelijke organisatie. Het is dan ook van het grootste belang dat de integriteit van het stadsbestuur in al zijn geledingen boven iedere twijfel verheven is.’

 

(Kandidaat-)wethouders
In de Sportcampus zijn ook de (kandidaat-)wethouders van het college voorgesteld. Namens de VVD blijven Boudewijn Revis en Kavita Parbhudayal wethouder. Voor D66 zijn dit Robert van Asten en Saskia Bruines en namens GroenLinks blijven Liesbeth van Tongeren en Bert van Alphen wethouder. Het CDA kandideert Hilbert Bredemeijer. Namens de PvdA is Martijn Balster kandidaat-wethouder.

 

Formatie 
In oktober verloor de coalitie van VVD, D66, GroenLinks en Hart voor Den Haag/Groep de Mos haar meerderheid in de Haagse gemeenteraad. Formateur Tom de Bruijn startte half oktober de verkenning naar een nieuwe stabiele coalitie.

Lees hier Samen voor de stad: coalitieakkoord 2019-2022