Het steekt de briefschrijvers dat ze geen inspraak heben gehad toen in 2016 werd besloten om een tunnel aan te leggen en dat ze daar nu overlast van ervaren, houden ze het stadsbestuur voor. “Ook na het indienen van zienswijzen is met ons niets besproken.” En: “Een dure en niet noodzakelijke tunnel dwars door de zeewering is waanzin.”

In de visie van de bezorgde bewoners wordt de Zwolsestraat zwaarder belast dan de noordelijke Gevers Deynootweg. Naar hun mening zijn de naastgelegen kruisingen voor het Kurhaus en de Zwolsestraat-Harstenhoekweg ook veel zwaarder belast. “Waarom de genoemde verkeersdruk moet afnemen voor meer dan tien miljoen euro is ons een raadsel.”

De verontruste briefschrijvers rekenen voor dat het extra verkeer dat de parkeergarage veroorzaakt voor zo’n tachtig procent door de Zwolsestraat komt. “Met een tunnel wordt dit zelfs honderd procent.” En: “Door een tunnel wordt de verkeersstroom juist langs het Natura2000-gebied Meijendelaan de Van Alkemadelaan geleid, dat al zwaar belast wordt.”