Er waren heel wat zorgen, zoals de toename van het aantal verwarde personen op straat, de toename van het aantal weesfietsen en dan vooral in de FRED en zorgen over de subsidiestroom richting het Couvéehuis, welke een enorme belangrijke factor heeft in het bestrijden van eenzaamheid, met name onder ouderen.

Tijdens de wijkschouw over de ‘Fred’ werden de Hart voor Den Haag delegatie aangesproken met ondernemersleed. Een aantal ondernemers zit al lang in onzekerheid over het verkrijgen van de nodige nieuwe vergunningen die voor de herinrichting waren beloofd. De eigenaar van bloemenboutique Botanica was niet te spreken over de handhaving. “Het blijft bizar dat hardwerkende ondernemers worden aangesproken op het feit dat zij de straat met de aankleding van hun bloemen en planten gezelliger maken. Op straffe van hoge boetes mag deze bloemenboer zijn producten niet meer buiten zetten. Richting de handhaving nou zo in dat overlastgevers worden aangepakt”, aldus Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos.

Om overlast van fietsen tegen te gaan pleiten bewoners – ook vertegenwoordigd door de bewonersvereniging – voor het plaatsen van een biesieklette aan de Willem de Zwijgerlaan.

De Mos: “Ik vind dat een hele goede suggestie die ik zal overbrengen aan het stadsbestuur. Ook maak ik melding van het feit dat mensen steeds meer overlast ervaren van weesfietsen. Die moeten weggehaald worden”. 

Steun voor Buurt Preventie
Het goede werk van de Buurt Preventie in het Statenkwatier zou door de gemeente ondersteund kunnen worden door het aanbieden van cursussen om het niveau van de buurtpreventie te verbeteren.

Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur over haar bevindingen. Ook tips? scheveningen@hartvoordenhaag.nl