Het onderzoek heeft als doel om een antwoord te krijgen op de vraag: welke aspecten bepalen het meest de leefbaarheid in de wijk? Het antwoord op deze vraag geeft de gemeente handvatten bij het prioriteren van de verschillende activiteiten die de leefbaarheid in de wijk moeten bevorderen.

Leefbaarheid is een breed begrip; bijna iedereen verstaat er wel iets anders onder. In dit onderzoek wordt de leefbaarheid gemeten met het rapportcijfer dat mensen geven voor hoe prettig ze wonen in de wijk. Vervolgens is men op zoek gegaan naar verschillen tussen personen en tussen wijken die samenhangen met een hoger of juist lager rapportcijfer.Het gemiddelde rapportcijfer voor prettig wonen in Duindorp is een 7,2. Duindorp is hiermee een gemiddeld scorende wijk wat betreft prettig wonen.Op een aantal factoren scoort de wijk relatief hoog (positief), bijvoorbeeld:

  • laag aantal basisscholen binnen een straal van één kilometer (dit heeft een positieve relatie met –
  • prettig wonen);
  • hoge sociale cohesie;
  • minder overlast van horeca;
  • meer tevredenheid met de fysieke omgeving;
  • minder slachtofferschap van woninginbraken.

Op een aantal factoren scoort de wijk relatief laag (negatief), bijvoorbeeld:

  • laag aantal kinderopvang locaties binnen een straal van één kilometer;
  • meer overlast van verloedering.

De overige wijken in Scheveningen hebben als gemiddeld rapportcijfer Prettig Wonen per wijk, 2015/2017:

Wijk Geuzen- en Statenkwartier 8,2
Wijk Duinoord 8,2
Wijk Belgisch Park 8
Wijk Scheveningen (overig) 7,4.

Meer informatie is te lezen via https://dashboards.cbs.nl/v2/prettig_wonen_in_den_haag/.