Wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) is blij met het voorontwerp Sterfietsroute Scheveningseweg: “Overal in de stad kijken we hoe we fietspaden veiliger, sneller en comfortabeler kunnen maken. Door ontbrekende schakels van de sterfietsroutes aan te pakken zoals nu hier de Scheveningseweg, kun je in de stad lekker doorfietsen en wordt het pakken van de fiets naar werk, school of strand veel aantrekkelijker.”

De gemeente werkt aan vernieuwde fietsroutes om fietsen comfortabeler en veiliger te maken. De Scheveningseweg is een belangrijke fietsroute van de binnenstad naar Scheveningen-dorp. In de nieuwe situatie komt er een extra vrijliggend fietspad aan de kant van de even huisnummers waardoor er dan in beide richtingen gefietst kan worden. Ook komt er een fietsoversteekplaats ten hoogte van het Carnegieplein.

De fiets moet in 2040 hét vervoermiddel in Den Haag zijn. Deze ambitie heeft het Haagse stadsbestuur. Het college wil de auto in de stad terugdringen en meer ruimte geven aan de fiets. Zo moet de bereikbaarheid van Den Haag op peil blijven.

Meer informatie: Vrijgave voor inspraak voorontwerp Sterfietsroute Scheveningseweg (RIS303022)