Afgelopen maanden is door Gerard Roeleveld, bestuurslid ‘Kantine- en Vrijwilligerszaken’ hard gewerkt om aan de eisen van het keurmerk te voldoen. Hiervoor is onder andere een uitgebreid beleidsplan op papier gezet. Dit beleidsplan is te vinden op de website www.svvscheveningen.nl

Het doel is om het beleidsplan zo snel mogelijk bekend en vertrouwd te laten maken onder de leden van de voetbalvereniging en aan een ieder die zich betrokken voelt bij de vereniging.

Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is bedoeld voor de kleinere vrijwilligersorganisaties die zonder of met een gering aantal betaalde krachten hun werk doen. Daarmee onderscheidt het Haags Keurmerk zich van het landelijk keurmerk Goed Geregeld van het NOV.

Als bestuur zijn wij bijzonder trots dat wij dit keurmerk als eerste voetbalvereniging in Den Haag hebben ontvangen. Het doel is om het beleidsplan zo snel mogelijk bekend en vertrouwd te laten maken onder onze leden en aan een ieder die zich betrokken voelt bij onze mooie vereniging.

PEP Den Haag

PEP Den Haag ondersteunt Haagse organisaties door middel van organisatieondersteuning, training, netwerkversterking en kwaliteitswaarborging. PEP heeft expertise op het gebied van vrijwilligerswerk, emancipatie, mantelzorg en diversiteit.