Het college ziet over heel Scheveningen genomen een stijging van 160 verhuurde woningen in 2017 naar 237 verhuurde woningen in 2018. Ongeveer 25 procent van de aanbieders neemt het gros van de verhuringen voor hun rekening. Dat zijn veelal partijen die conform de richtlijnen werken, benadrukken burgemeester en wethouders. Wie dat niet doet krijgt met de handhaving te maken. De gemeente zegt excessen tegen te gaan en scherp toe te zien op woningonttrekking. Het stadsbestuur meent nog geen strenger beleid te moeten voeren. De regels met betrekking tot Airbnb in Den Haag zijn streng, meldt het stadsbestuur: vakantieverhuur is toegestaan als dit incidenteel en niet bedrijfsmatig en/of structureel van aard is; overige woningonttrekking is verboden.

Raadslid Martijn Balster (PvdA) stelde eerder ook vragen aan het stadsbestuur over Airbnb en woningonttrekking. Uit een artikel in het Parool eerder dit jaar citeerde hij de Raad van State. Die oordeelde dat ook bij incidentele vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb, sprake is van woningonttrekking. Balster wilde weten hoe het college erover dacht. Burgemeester en wethouders zeggen met de uitspraak de visie bevestigd te zien dat vakantieverhuur oftewel verhuur van woonruimte aan toeristen feitelijk altijd woningonttrekking is. Incidentele vakantieverhuur is een vorm van woningonttrekking die de gemeente Den Haag toestaat vanwege het incidentele karakter. Als de vakantieverhuur een bedrijfsmatig karakter krijgt of structureel van aard is, wordt gehandhaafd op grond van woningonttrekking.

Den Haag stelt geen maximum aan het aantal dagen aan vakantieverhuur zoals Amsterdam dat met maximaal dertig dagen doet. Het college zegt ook geen voorstander van zo’n maximum te zijn omdat het de handhaving bemoeilijkt. Het zou nu relatief makkelijk zijn om vast te stellen of een woning incidenteel wordt verhuurd; met verklaringen van de verhuurder/ eigenaar, omwonenden en toeristen zelf,  of dat een woning structureel aan toeristen wordt verhuurd. Eén of twee constateringen volstaan. Dat wordt veel lastiger als een woning dertig dagen mag worden verhuurd. De gemeente moet dan eigenlijk de ‘31ste en volgende’ dagen kunnen vaststellen. Dat lukt alleen met heel veel inspecties, al dan niet gecombineerd met een meldplicht.

Balster wilde ook weten hoeveel appartementen in Den Haag jaarlijks worden benut voor incidentele vakantieverhuur en hoeveel dagen per jaar per woonruimte daarmee zijn gemoeid. Steekproeven op de website van Airbnb leren het college dat daar in 2018 zo’n 1400 advertenties zijn geplaatst. Dit staat niet altijd gelijk aan appartementen, omdat sommige verhuurders voor elke kamer in hun woning een aparte advertentie aanmaken. Het college gaat ervan uit dat het in 2018 om zo’n 1180 verschillende aanbieders gaat en daarmee naar schatting om 1180 woningen. Steekproeven uit 2017 doen vermoeden dat 25 procent van alle aanbieders de meeste verhuringen voor hun rekening neemt. Zij zorgen ervoor dat het gemiddeld aantal dagen dat een woning per jaar via Airbnb wordt verhuurd, uitkomt op zestig dagen. De resterende 75 procent van de aanbieders komt naar schatting op een veel lager aantal verhuurde dagen per jaar uit.

Op de hoek van de Keizerstraat/Jurriaan Kokstraat staat al jaren een pand leeg, vertelden bewoners het Haagse CDA. En dat terwijl er ook sprake is van woningnood op Scheveningen. Of de gemeente actief kijkt of een pand wordt bewoond en hoe vaak de Pandbrigade dat controleert, wilden de werkbezoekers van het stadsbestuur weten. Bij elke controle kijkt de Haagse Pandbrigade ook naar de bewoning en de inschrijvingen, zeggen burgemeester en wethouders. Jaarlijks worden ‘enkele duizenden’ controles gedaan. Leegstaande woningen blijken vaak administratief toch bewoond. Er worden geen controles gericht op feitelijk leegstaande woningen zonder inschrijvingen. Bij een leegstaande woning, die ook administratief leeg staat, is namelijk geen sprake van een overtreding.

Uit navraag bij medewerkers blijkt dat er jaarlijks maar enkele meldingen over leegstaande panden worden gedaan. Naar aanleiding van dergelijke meldingen wordt administratief gecontroleerd of er ook niemand ingeschreven staat.