De officiële overdracht zal tussen 13.00 en 15.00 uur verricht worden door Mendy van Veen, directeur Stadsdeelkantoor Scheveningen. Wijkoverleg Scheveningen-Dorp nodigt iedereen uit om bij dit Schevenings feestje aanwezig te zijn.

‘Ze benne der weer!’
Wie wel eens langs de Marcelisstraat komt moet het al wel gezien hebben. Daar is op wat ooit het ‘vieze muurtje’ heette een muurschildering van Sandra Thie te zien; haar eerste voor Scheveningen. ‘Ze benne der weer!’ staat in de linkerbovenhoek te lezen. Dat gaat over de haringen die drie heren zich duidelijk goed laten smaken. Misschien had er ook boven kunnen staan ‘ze waren er weer!’ want op het tafereel is een jongetje te zien dat wat scheef in een mand kijkt en zo de indruk wekt dat het nu op en gedaan is met de haring. Of misschien is er nog wel haring over en denkt het jongetje: als niemand het ziet is die voor mij. In dat geval heeft hij buiten de vrouw in Scheveningse dracht gerekend die achter hem staat en haar wijsvinger gereed houdt om er een vermanend woord kracht mee bij te zetten. De praktijk leert tot nog toe dat muurschilderingen met rust worden gelaten. Voor het onwaarschijnlijk geachte geval dat iemand zich er toch aan vergrijpt worden de haringhappers nog wel afgewerkt met een speciale laag. Meer zien van Sandra Thie: www.sandrathie.nl