“Als we jonge gezinnen geen passende woonmogelijkheden op Scheveningen kunnen bieden dan krimpen de scholen, dan krimpen de verenigingen en de middenstand lijdt daaronder”, aldus Cees Pluimgraaf, woordvoerder voor Scheveningen en nummer 5 op de CDA-kieslijst. “Om betaalbare  woningen te realiseren zijn er volgens ons meerdere mogelijkheden; bijvoorbeeld bij het voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat of bij de keerlus van de tram bij het Zwarte Pad. En ook de herontwikkeling van Hoog Lindoduin en de renovaties aan de zuid- en oostzijde van Duindorp bieden kansen.”

Maar de mooiste plek om te vernieuwen is volgens Pluimgraaff het terrein van de Scheveningse gevangenis. “Dit is een uitgelezen locatie om over na te denken. In onze stad van vrede en recht zal natuurlijk altijd ruimte moeten blijven voor een gevangenis, al was het alleen al voor de internationale tribunalen. En het is ook goed voor de werkgelegenheid. Maar het hele terrein is zo groot dat er gemakkelijk woningbouw bij kan, waarbij de huidige functie van het complex, inclusief de oude poortpartij aan de Pompstationsweg, behouden blijft. Aan de andere zijde, op de hoek van de Zwolsestraat en de Stevinstraat, behouden wij de historische plek van het ‘Oranjehotel’ met uiteraard de ‘Doodencel 601’ en het herinneringscentrum. Dit past ook in de visie van het CDA met betrekking tot het gedenken en het behoud van onderdelen van de ‘Atlantic Wall.”