Allereerst is er gezorgd voor de bestuurlijke borging door het herverdelen van taken en verantwoordelijkheden. Jerry de Rijk, nu bestuurslid Voetbal Technische Zaken (VTZ) zal bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de technische commissie.

Naast Ron Cramer, die al heel lang het gezicht is van de technische commissie en verantwoordelijk blijft voor de seniorenselecties, nemen ook Danny Krayenoord, Raymond de Jong en Hans Tellier zitting in deze commissie.

Raymond de Jong wordt Hoofd Jeugd Opleidingen voor de pupillen (van O6 tot en met O12). Raymond is al sinds 2006 een bekend gezicht binnen de club, als trainer maar ook als coördinator en is gecertificeerd voor het bekleden van deze functie.

Danny Krayenoord, is aangesteld als Hoofd Jeugd Opleidingen voor de junioren (van O13 tot en met O19). Danny heeft in het verleden bij de jeugd van SVV Scheveningen gevoetbald van waaruit hij door ADO werd opgemerkt en daar de jeugdopleiding heeft doorlopen. Hij heeft zich daarna ontwikkeld op het trainersvak. Zijn banen in het jongerenwerk bij Kommunika en als personal trainer bij Intension sluiten perfect aan bij de door SVV Scheveningen gestelde functie-eisen.

Hans Tellier is dit seizoen trainer van het team onder de 23 jaar, het team waar wekelijks met veel plezier getraind wordt met talenten uit de jeugdafdeling om deze voor te bereiden op de overgang naar de seniorenselecties. Volgend seizoen zal Hans verantwoordelijk zijn als trainer van het tweede elftal van SVV Scheveningen en zal Steven Faber de talenten gaan opleiden.

De technische commissie, welke nog verder zal worden uitgebreid, zal verantwoordelijk zijn voor de senioren selectieteams, maar ook voor alle voetbaltechnische zaken bij de jeugd; dus ook voor de trainers, de manier waarop men traint en het selecteren van spelers en speelsters.

De huidige en nieuwe jeugdtrainers zullen met Raymond en Danny gezamenlijk het Voetbal Technisch Beleidsplan bepalen. Ze krijgen daarbij onder andere hulp van de seniorenselectietrainers. Het beleidsplan zal als leidraad gaan dienen om aan de eerdergenoemde doelstelling te voldoen.

Danny en Raymond zullen daarnaast door het organiseren van interne KNVB pupillen en junior trainingen en andere opleidingen de mogelijkheid creëren dat enkele jonge en ambitieuze trainers ieder jaar een opleiding gaan volgen bij de KNVB.

Om te zorgen dat alle organisatorische en randzaken ook goed ingevuld gaan worden zijn deze taken bestuurlijk in handen bij het Bestuurslid Voetbal Organisatorische Zaken (VOZ). Cees van den Berg. Cees is al twintig jaar bestuurslid waarbij hij met name de portefeuille Commerciële Zaken bekleedde. Hij was naar eigen zeggen toe aan iets anders en gaat vol nieuwe energie deze uitdaging aan.

Ook Cees is al volop bezig met het formeren van zijn team met diverse coördinatoren voor onder andere leeftijdsgroepen, activiteiten en overige onderdelen. Zij houden vragen en zaken over onder andere materialen, inschrijvingen en contributies weg bij mensen die bezig moeten zijn met het opleiden van onze voetballende leden.

Het bestuur is zeer gelukkig met de aanpak en de benoeming van deze functionarissen en is ervan overtuigd dat de doelstelling gehaald gaat worden en heeft er alle vertrouwen in dat met deze aanpak meer jeugdspelers in de nabije toekomst voor onze selectieteams gaan uitkomen.

Het bestuur van SVV Scheveningen is nog op zoek naar mensen die als trainer, leider, coördinator of in een andere functie mee willen werken. Kandidaten kunnen een mail sturen naar: Jerryderijk@svvscheveningen.nl