Het is raadslid René Oudshoorn een doorn in het oog: “De borden ‘verboden te betreden’ staan er nog wel, maar dat is voor vele duintoeristen geen enkel beletsel de duinen in te gaan. Deze duinen zijn echter noodzakelijk voor de bescherming van onze kust tegen de zee, het helmgras wordt nu vertrapt waardoor de duinen afkalven. Stel je de schade voor, als bij een volgende storm een flink stuk duin weg zal slaan. Handhaving is er nauwelijks en wie deze overtreders erop aan spreekt kan een grote mond krijgen”.

Hoogheemraadschap
Verantwoordelijk voor de bescherming van de kust en de duinen is het Hoogheemraadschap. Oudshoorn wil dat het hekwerk wordt hersteld op de rand met recreatiegebieden, zodat mensen niet zomaar in de duinen kunnen gaan struinen. “Ik zal er bij het stadsbestuur via schriftelijke vragen op aandringen dat het Hoogheemraadschap wordt aangesproken om hier actie te ondernemen en het hekwerk te herstellen” aldus raadslid Oudshoorn.