Naar aanleiding van het nieuwe programma Opstandelingen, waarin Sophie Hilbrand buurten en dorpen bezoekt, vraagt de grootste politieke partij in de Haagse gemeenteraad aandacht voor de inwoners van de wijk Duindorp. In de uitzending komen de zorgen van de bewoners over het verliezen van haar eigen identiteit en tradities aan de orde. Daarnaast wordt er een deel van de uitzending besteed aan vocht en schimmelproblemen in woningen.

Fractievoorzitter Dubbelaar is chagrijnig over de uitspraken in de uitzending door de directeur Wonen van Vestia, “Hoe is het mogelijk dat er niet als de wiedeweerga begonnen gaat worden met het opknappen van deze woningen? In de uitzending wordt gezegd dat de woningen aan de Pluvierstraat niet de beste woningen zijn. Ook de vraag van Sophie Hilbrand dat het schimmelhuizen zijn wordt bevestigd met “Ja”? Het is opmerkelijk dat de directie van Vestia dit op de nationale televisie zegt, dan reken ik erop dat het snel aangepakt gaat worden! Hier wil ik opheldering over”.

Behoud van identiteit
In heel Nederland zijn er verschillende vormen van voorrangsregelingen op basis van lokale binding. Dat betekent dat woningzoekenden die al in een dorp wonen voorrang hebben op woningzoekenden, die nog niet in het dorp wonen. In Maastricht zijn er ook afspraken met bewoners van de Molukse buurt dat Molukse kandidaten voorrang krijgen.

“Op Scheveningen en in Duindorp heerst een eigen cultuur, met eigen gewoontes en een eigen identiteit. De laatste jaren zijn veel Scheveningers noodgedwongen in anderen delen van de stad gaan wonen of zelfs naar andere gemeenten vertrokken. Om te zorgen dat Scheveningen en Duindorp hun eigen identiteit behouden willen wij dat Scheveningers en Duindorpers bij het toekennen van huurhuizen voorrang gaan krijgen”, aldus fractievoorzitter Dubbelaar.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met de uitzending van BNNVARA over Duindorp? (1)

2) Kan het college de uitspraken van de directeur Wonen van Vestia duiden? Zo nee, waarom niet?

3) Herkent het college de signalen over schimmelproblemen in woningen aan de Pluvierstraat? Zo nee, waarom niet?

4) Wat gaat het college doen om de schimmelhuizen als de wieweerga aan te pakken?

5) Is het college bekend met de angst om het verliezen van de eigen identiteit op Duindorp? Zo nee, waarom niet?

6) Welke gemeente in Nederland hebben een voorrangsregeling voor bewoners?

7) Bent u bereid om Scheveningers en Duindorpers bij het toekennen van woningen voorrang te verlenen teneinde de eigen identiteit te behouden? Zo nee, waarom niet?

8) Wat is de ontwikkeling van sociale huurwoningen sinds mei 2016 in Duindorp? (2)

9) Hoeveel betaalbare woningen worden er de komende jaren in Duindorp opgeleverd danwel bijgebouwd?

(1) BNNVARA – Opstandelingen aflevering 4 Duindorp voor Duindorpers, https://www.bnnvara.nl/opstandelingen/videos/512786

(2) Volkskrant – Molukse wijk in Maastricht blijft alleen voor Molukkers, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/molukse-wijk-in-maastricht-blijft-alleen-voor-molukkers~be516b68/

(3) Schriftelijke Vragen – Betaalbare huurwoningen Duindorp (RIS 293807), https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/122177