Daar ligt de komende maanden wat hem betreft de prioriteit. “Zeker ook in het licht van wat in de aanloop naar vandaag is gebeurd.” Binnenkort worden nieuwe wethouders benoemd, hoopte Remkes. Van de fractievoorzitters had hij begrepen dat in 2018 geen integriteitsscreening van de kandidaat wethouders had plaatsgevonden. Die komt er nu wel, kondigde hij aan. Binnenkort informeert hij de raad over de aanpak. Na afloop hoopt hij de raad te kunnen meedelen dat er geen belemmeringen zijn voor de nieuwe- en de zittende wethouders.

Remkes had de fractievoorzitters gevraagd of er onderling wel eens over ‘integriteit’ werd gesproken. De meeste mensen kunnen in zijn woorden wel uitmaken of iets wit of zwart is, zei hij. “Maar je praat met name over de dilemma’s in het grijze midden.” Hij zei ervan uit te gaan dat er een code is. Echter: codes hebben de neiging in een bureaula te komen en worden dan dood papier. De fractievoorzitters besloten daarom een raadsdag te organiseren om de dilemma’s in het grijze gebied aan de orde te stellen. “Maar dat werkt alleen maar als iedereen ook meedoet.”

De waarnemend burgemeester zei uit te zien naar “een goede, open samenwerking in de driehoek”; de vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie en de plaatselijke overheid. Hij wil zich ook buigen over het functioneren van de gemeenteraad. “De Commissaris van de Koning heeft een aantal stevige opmerkingen over uw raad gemaakt. En ik ben het er volstrekt mee eens dat de uitstraling van het belangrijkste politieke gremium van Den Haag waardig moet zijn.”

Het gaat om de inrichting van de debatten, legde Remkes uit. Commissievergaderingen hoeven niet overgedaan te worden en niet iedereen hoeft over hetzelfde onderwerp het woord te voeren. Het gaat ook over onderling respect en onderlinge omgangsvormen. “Het politieke debat hoort over de inhoud te gaan; spelen op de bal en niet op de persoon.” Dit vindt Remkes ook: de raad is de hoeder van het algemeen belang en niet van individuele belangen. “Voor de voorzitter van uw raad zal dat ook maatgevend zijn voor de beoordeling of iets binnen dan wel buiten de orde is.” Hij merkte daarbij op dat de voorzitter de raad nodig heeft om de gewenste rust tot stand te brengen.

De ambtenaar moet zich vrij en veilig voelen om de raad, de wethouders en de burgemeester van deskundige adviezen. Ze moeten uit de wind worden gehouden, vindt Remkes. “Al was het alleen maar omdat ambtenaren niets terug kunnen zeggen.” En op 1 juli hoopt de dan ex-waarnemend burgemeester tegen elkaar kunnen zeggen: “we hebben toch samen een paar hele stevige stappen kunnen zetten”.

Voor raadslid Ismet Bingöl van het Haagse CDA is Johan Remkes geen onbekende, vertelde fractievoorzitter Daniëlle Koster op de vergadering waarin de waarnemend burgemeester kennis maakte met de raadsleden. In de jaren negentig van de vorige eeuw leidde hij hem tijdens een campagne door de Schilderswijk. Het Haagse CDA zou graag zien dat Bingöl nog een keer met Remkes door de wijk loopt. Een aanbod dat de waarnemend burgemeester ook graag zei aan te nemen. “Het zit nog wel in mijn geheugen; ik bewaar daar nog goede herinneringen aan.”