Rederij Vrolijk zal de vragen beantwoorden, zegt De Ruiter toe. Maar hij vraagt zich af waarom Omicron die in hetzelfde gebouw zit geen enquête ontving. De gemeente slaat dat bedrijf apart aan voor de OZB. “Maar voor het parkeren moeten we samen doen. Dat klopt dus niet.”

Karin van der Lee van het Harbour Business Center vindt dat ook. Zelfstandige ondernemers die samen in één gebouw zitten, zijn wat haar betreft geen voordeurdelers of een grote familie. Als de gemeente een bijeenkomst belegd over bijvoorbeeld Sail op Scheveningen worden alle ondernemers apart uitgenodigd, meldt ze. “Maar in geval van een enquête over leefbaarheid en parkeren worden ze gepasseerd c.q. genegeerd.” En dan snapt ze dus niet hoe de gemeente kan garanderen dat ieders mening telt.

De enquête mag naar Van der Lees mening geen representatief onderzoek onder bedrijven/instellingen worden genoemd. “Dit is gewoon een steekproef onder enkele ondernemers die aan de haven gevestigd zijn.” Bijna dertig bedrijven in het Harbour Business Center kan volgens haar niet deelnemen aan het onderzoek. Ze hoopt dat de gemeente haar standpunt onderschrijft en alsnog elke ondernemer een formulier toestuurt.

De gemeente liet Van der Lee eerder weten uit te gaan van één enquête per adres. “Wij behandelen bewoners en bedrijven gelijk: ook bewoners krijgen één enquête per adres, of er nu één of tien personen wonen. De ervaring leert dat wij hiermee een representatief beeld krijgen van de mening over betaald parkeren in een bepaald gebied.”