Op en rond het voormalige Norfolkterrein zullen de komende maanden allerlei werkzaamheden verricht.

Bouwrijp maken voor Zuidhaven / Parkeerterrein Zuiderstrandtheater

De plek waar het project Zuidhaven gebouwd gaat worden, is nu nog in gebruik als parkeerplaats voor het Zuiderstrandtheater. Voorafgaand aan de bouw moeten daarom een aantal voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals:

  • Het bouwrijp maken van de bouwplaats. Dit werk bestaat uit het verwijderen van alle verharding, het verleggen van kabels en leidingen van de nutsbedrijven en de aanleg van riolering;
  • Het deels verplaatsen en opnieuw inrichten van de parkeerplaats van het Zuiderstrandtheater. Lichtmasten worden verplaatst en de ‘oude’ wasstraat van de Norfolkline wordt verwijderd;
  • Het verplaatsen van de in- en uitgang van de parkeerplaats van de Houtrustweg naar de hellingweg. Na de bouwvakvakantie moet de parkeerplaats gereed zijn.

‘Verlengde’ Pluvierstraat

De Pluvierstraat wordt verlengd naar de Kranenburgweg en kan dan weer gebruikt worden door bewoners. De weg wordt eerst in een ‘tijdelijke vorm’ met betonplaten aangelegd en krijgt pas later haar definitieve bestrating. Dit omdat de weg ook gebruikt wordt door het bouwverkeer van en naar het project Zuidhaven.

Voor de aanleg zal een klein deel van het verversingskanaal moeten worden gedempt. In dit gedeelte van het kanaal zijn voorzieningen aangebracht waar glasaaltjes in de luwte kunnen rusten voordat ze het binnenland intrekken. De gemeente laat daarom verderop in het kanaal nieuwe voorzieningen voor de glasaal plaatsen. De glasaaltjes zwemmen vanaf zee via de sluis van Scheveningen haven en het verversingskanaal naar het binnenwater.

Tijdelijke bouwweg

Er wordt een bouwweg aangelegd voor het bouwverkeer voor het project Zuidhaven en voor de noodzakelijke hulpdiensten richting strand. Het bouwverkeer rijdt straks heen en weer over de bouwweg, via de verlengde Pluvierstraat naar de Kranenburgweg en de Westduinweg. De bouwweg wordt afgeschermd met hekwerken vanwege de veiligheid. Dit gebeurt met het bestaande hekwerk bij de Houtrustweg en het hek in de mussenstrook.

Start bouw Zeezicht

De start bouw van het nieuwbouwproject Zeezicht staat gepland voor het einde van het jaar. De bouw duurt ongeveer 1,5 jaar. Aan de Hellingweg zullen tijdelijk enkele parkeerplaatsen vervallen. Dit is nodig om meer ruimte te krijgen, zodat het bouwterrein veilig afgezet kan worden. Alle woningen en bedrijven blijven met de auto en te voet bereikbaar.

Bereikbaarheid

Het werk op het Norfolkterrein gebeurt binnen de hekwerken. Voor het verkeer geeft dit geen overlast. Zodra de ‘Verlengde’ Pluvierstraat gereed is, zal de doorsteek bij de Zeezwaluwstraat tussen de Houtrustweg en de Kranenburgweg uit veiligheidsoverwegingen (bouwverkeer) worden afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen er hier dan niet meer door. Bouwblok De Zuid is dan nog bereikbaar via de Kranenburgweg en via de opgang vlak naast Zuidhaven.

Meer informatie via de website www.denhaag.nl. In het najaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.