Het ontwikkelen van Scheveningen en Kijkduin als vierseizoenenbadplaatsen is een prioriteit van dit college. De beperkte uitbreiding van de jaarrond exploitatie is daar onderdeel van.

Een toename van strandpaviljoens die het hele jaar mogen staan, baart sommigen ook zorgen. Revis: “Meer levendigheid op het strand is goed voor de economie en voor werkgelegenheid, maar we willen geen toename aan het totale aantal strandpaviljoens en we hanteren strikte voorwaarden.” Onderdeel van die voorwaarden is dat er voldoende spreiding is over het gehele strand, dat de paviljoens geen verstoring op bestaande commerciële voorzieningen mogen zijn en dat de paviljoens bereikbaar zijn via bestaande wegen en verbindingen. Daarmee komen er dus ook geen vierseizoenenpaviljoens in de buurt van natuurgebieden en het stille strand.

Na de zomer gaat de gemeente in gesprek met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen om tot een gedragen uitwerking van de plannen te komen.