Door een uitzonderlijke samenwerking met de Stichting van der Toorn is de volledige scheepsinboedel van de vroegere rederswoning Casa Maria in bruikleen gegeven aan Muzee Scheveningen.

De stichting heeft tevens de financiële middelen beschikbaar gesteld om deze stijlkamer te realiseren.