De gemeente is dan ook voornemens om uit oogpunt van onder meer de verkeersveiligheid de bestaande zebra/voetgangersoversteekplaats op de Westduinweg ter hoogte van de Tarbotstraat te verplaatsen naar de Westduinweg bij de aansluiting met de Statenlaan. Daarmee beoogt de gemeente de oversteekbaarheid van de Westduinweg aldaar te verbeteren.

Eventuele bezwaarschriften op het verkeersbesluit van dinsdag 11 september 2018, onder nummer BWT-00101VKZ18, kunnen binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit ingediend worden.