Subsidie voor kleinere evenementen

Bij de behandeling van de nota ‘Evenementen in Den Haag’ in 2011 verzocht de gemeenteraad het college om ondersteuning voor de promotie van kleinschalige evenementen. Er is toen voor gekozen om het Promotiefonds op te richten. In de loop der jaren is het budget verhoogd van 150.000 euro voor zestien evenementen (2015) tot 400.000 euro voor 42 evenementen (2018).

Deze derde ronde van het Promotiefonds 2018 is bedoeld voor evenementen die plaatsvinden in de periode december 2018 – april 2019. Het totale budget voor het Promotiefonds is in 2018 400.000 euro. Per evenement wordt maximaal 25.000 euro toegekend. Carnivale ontvangt daarnaast nog een aanvullende bijdrage van 50.000 euro vanuit andere budgetten op basis van een motie van vorig jaar.