Hergebruik groen
De ingeleverde bloembollen (bij voorkeur narcissen en blauwe druifjes) worden in het najaar met kinderen herplant op of rond het terrein van de stadsboerderij zodat dat iedereen volgend jaar weer kan genieten van de kleurenpracht.

Bijenlandschap
Onlangs zijn 34 kinderboerderijen aangesloten bij het Bijenlandschap / Groene cirkels
De inleveractie van bloembollen is één van de acties die de kinderboerderijen in 2020 organiseren om samen met de andere partners aandacht te vragen voor een bij- en insectenvriendelijke omgeving en zo ook de (wilde) bijen en insecten extra aanbod te bieden door middel van bloemenpracht.