Het college laat weten dat de voormalige kleuterschool niet leeg staat en in afwachting van een nieuwe functie door de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (Gemeente Den Haag) verhuurd wordt aan een organisatie voor kinderdagopvang.

Het college is voornemens om deze locatie aan te wenden voor de behoefte aan betaalbare woningen in Duindorp, mede gezien dat het toevoegen van woningen gezien de grote woningbouwopgave in de gehele stad gewenst is.

Een functiewijziging voor de locatie naar wonen is mogelijk en met behoud van het karakteristieke pand kunnen circa vijftien betaalbare woningen worden gerealiseerd. Inmiddels hebben zich op vertrouwelijke basis partijen gemeld die interesse hebben getoond om de ontwikkeling van dit gebouw op te pakken. Ook zijn hier partijen bij die in de sociale sector ontwikkelen.

 Historie karakteristiek pand

Per 1 december 1921 werd een openbare bewaarschool in de Zeezwaluwstraat opgericht. In 1959 krijgt de kleuterschool de naam ‘De Zeeschelp’. Door een dalend leerlingenaantal werd de school met ingang van 1972 opgeheven.