De Vlinderstichting meldt op haar website dat de vlinders het moeilijk hebben in ons land. Meer dan de helft van de vlindersoorten staat op de Rode Lijst en wordt bedreigd in zijn voorbestaan. Veel padden en kikkers vinden de dood onder autobanden tijdens hun jaarlijkse trek. Sommige zoogdieren en vogels hebben moeite om zich staande te houden nu er, met name op het platteland als gevolg van de intensieve landbouw en veehouderij, steeds minder overlevingsmogelijkheden voor hen zijn. Veel dieren trekken dan ook richting de door ons bewoonde wereld. Daar spelen onze tuinen en balkons een belangrijke rol in. In een tuin vol tegels kunnen dieren niet leven, maar met een paar eenvoudige aanpassingen kan iedereen de dieren een handje helpen.

Tuintelling

Om meer inzicht te krijgen welke dieren in de Nederlandse tuinen voorkomen en of er grote verschillen zijn tussen de regio’s, wordt aan iedereen gevraagd om tussen 14 april en 13 mei mee te tellen en je waarneming door te geven via de website tuintelling.nl/kraamkamer. Het gaat bij deze telling om vlinders, amfibieën, zoogdieren en vogels.