Blowverbod

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft het college de mogelijkheid om in gebieden met structureel overlast, een blowverbod in te stellen. In onderstaande gebieden is het verboden om softdrugs te gebruiken. Wie het verbod overtreedt, kan een boete krijgen. Het instellen van het blowverbod gaat samen met andere maatregelen om de overlast aan te pakken. Het blowverbod geldt voor een periode van twee jaar. Daarna wordt de maatregel beoordeeld.  Wel bekijkt de gemeente elk half jaar of er aanpassingen nodig zijn op het verbod.

In stadsdeel Scheveningen geldt de APV voor de Haringkade (omsloten door en inclusief Badhuiskade, Jurriaan Kokstraat, Havenkade, Neptunusstraat, Seinpostraat, Rijslag, Kapelplein, Kapelweg, Nieuwe Duinweg, Haringkade).

Verder de Groot Hertoginnelaan, Eline Vere park (omsloten door en inclusief de Carnegielaan, Groot Hertoginnelaan, Tobias Asserlaan, Johan de Witlaan, Alexander Gogelweg, Andries Bickerweg en Koningin Emmakade.

Ook het Tesselseplein (gebied Tesselseplein en de binnen een afstand van 50 meter gelegen straten en andere openbare ruimten.

Tot slot de kuststrook (omsloten door en inclusief Strandweg, Gevers Deynootweg, Adriaan Maasplein, de gehele Zeekant, Rederserf, Noordelijk havenhoofd, Zwarte Pad).