In een tijd dat e-mail nog niet bestond en telefoonverbindingen schaars waren verliep het contact tussen mensen veelal per geschreven post. Daarbij maakten Duitse soldaten en burgers in de stad Den Haag niet gebruik van de Nederlandse post maar van een eigen postdienst: de Deutsche Dienstpost Niederlande. Bewaard gebleven brieven uit die tijd geven niet alleen een interessante kijk op de persoonlijke gevoelswereld van de schrijver maar geven vaak ook een tijdsbeeld. Zo maken de vaak optimistisch geschreven kaarten en brieven uit 1940 en 1941 plaats voor meer wanhopige brieven in 1944 en 1945.

Op de tentoonstelling zal een aantal bijzondere stukken te zien zijn zoals een brief van de Reichskommissaris Seyss-Inquart, een brief van de latere secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kurt Waldheim naar Den Haag, brieven van Nederlandse SS vrijwilligers uit Den Haag en zelfs een brief die in het bunkercomplex van de Badhuisweg is geschreven.

Het Atlantikwallmuseum aan de Badhuisweg is elke zondag van 11.00 tot 16.00 uur geopend tot eind oktober 2019. De tentoonstelling “Groeten uit Den Haag”  is te zien tot en met zondag 2 juni.