Het uit de eerste helft van de vijftiende eeuw daterende gebouw is een eenvoudige visserkerk, maar met een monumentaal interieur. Zoals een koorhek uit 1662, een preekstoel uit 1756 en een kerkorgel uit 1765. Op de vloer bevinden zich vele grafzerken, waaronder die van kerkmeester IJsbrant Arentszoon uit 1469 en van de bekende Scheveningse Vijfling uit 1719. Tegenover de preekstoel staan in de lengterichting van het schip vier zware eikenhouten banken. Drie daarvan zijn omstreeks 1698 gemaakt en bevatten sinds mensenheugenis – en mogelijk al vanaf het begin – elk een uit eikenhout gestoken wapenschild. Op dat van de zogenoemde ‘Magistraatsbank’ staat de Haagse ooievaar. De ‘Schuitengatmeesterbank’ heeft op het wapenschild een zeilscheepje, vermoedelijk een visserspink . Het wapen van de ‘Vuurboetmeestersbank’ bevat de afbeelding van de toenmalige vuurboet of vuurbaak, staande op het duin en met daaronder het jaartal ‘1698’.

Merkwaardigerwijze heeft de vierde bank nooit een wapenschild gehad. In die leemte is vandaag tijdens Open Monumentendag, zaterdag 14 september 2019, voorzien. Daarbij laat zich als welhaast vanzelfsprekend geen ander wapen denken dan het (dorps)wapen van Scheveningen: drie gekroonde haringen boven elkaar, vanuit de drager van het schild gezien zwemmend van bakboord naar stuurboord. Het wapen komt men al tegen in geschriften vanaf het eind van de achttiende eeuw. Het staat ook afgebeeld op het vaandel van de Scheveningsche Schutterij uit vermoedelijk 1787/8 en waarvan in 2013 een replica werd vervaardigd ter gelegenheid van de viering van 200 jaar landing Prins Willem op Scheveningen. In 1984 werd het wapen door de gemeente Den Haag ‘officieus’ erkend en in 1987 mocht het ook als vlag worden gevoerd. Het wapenschild is in lijn met de wapenschilden van de andere banken uit eikenhout vervaardigd door Dolf van Eendenburg. De 63-jarige tuinbaas van het Vredespaleis werkt al zijn hele leven met bomen in de natuur en heeft veel ervaring met hout en het bewerken ervan. De vormgeving werd geïnspireerd door de afbeelding van het wapen op het vaandel van de Scheveningse Schutterij. Dat was vandaag ook in de kerk te bezichtigen.

De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd met orgelspel door Bert den Hertog. Het gelegenheidskoor ‘De Zingende Schuitelui’ zong enige liederen en er klonk een speciaal voor de gelegenheid geschreven feestlied. Het wapenschild werd onthuld door mevrouw Wil Plug, die vanaf 1973 vijfentwintig jaar lang met haar man Simon Plug (†) als kostersechtpaar in de Oude Kerk werkzaam was.

De Zingende Schuitelui (foto: Nicol Taal)