Met thuisbegeleiding ondersteunt Respect ‘de ouder wordende mens in regio Scheveningen’ om de eigen regie te behouden of te vergroten. Samen met de cliënt stelt de thuisbegeleiding een ondersteuningsplan op, waarin ze doelen voor de korte én lange termijn stellen. Hierbij gaat Respect uit van wat de cliënt zelf wil en kan. Daarbij is ook een gezond sociaal netwerk belangrijk. Ook hier kan de thuisbegeleiding bij helpen. De thuisbegeleiding blijft betrokken bij de cliënt zolang dat noodzakelijk is.

Als blijkt dat de cliënt meer of andere ondersteuning nodig heeft vanwege lichamelijke of mentale klachten, dan kan het team Thuisbegeleiding snel schakelen met de zorg van Respect en met samenwerkingspartners zoals Welzijn Scheveningen of de gemeente. Respect wil dat mensen zo lang mogelijk op een voor hen prettige manier zelfstandig kunnen wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Thuisbegeleiding van Respect kan daar in een vroeg stadium al een bijdragen.