In de Woonagenda was Duindorp opgenomen als wijk waar bouwkundig splitsen toegestaan werd. Dit tot ongenoegen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid William De Blok: “De criteria om bouwkundig splitsen in wijken toe te staan waren de parkeerdruk, het karakter van de wijk en de leefbaarheid. Op al deze drie punten scoort Duindorp echter ongunstig. De parkeerdruk is enorm en deze wordt alleen maar groter door het uitbreiden van woonadressen. Daarom zijn we blij dat door onze steun aan de motie van CU/SGP bouwkundig splitsen in Duindorp niet meer wordt toegestaan in de toekomst. Dit voorkomt een hoop ellende.”