Nu het nieuwe strandseizoen weer in aantocht is, slaan D66 en ChristenUnie/SGP de handen ineen en komen zij met tien concrete voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de overlast voor bewoners terug te dringen. De politieke partijen hopen dat dit actieplan kan bijdragen aan een verkeersveilige zomer, waar zowel bewoners als bezoekers van kunnen genieten.

Actieplan ChristenUnie/SGP en D66

  1. Meer en beter handhaven op snelheidsovertredingen en geluidsovertredingen

 Veel overlast op Scheveningen en in stadsdeel Centrum ontstaat door hardrijden. Op de Westduinweg en Gevers Deynootweg, maar ook op de Statenlaan en Koningin Emmakade/Waldeck Pyrmontkade wordt zomers ontzettend hard gereden. Dit zorgt niet alleen voor onveilige verkeerssituaties, maar ook voor geluidsoverlast voor bewoners van deze straten. Juist in de zomermaanden is het belangrijk hier te handhaven op hardrijders, bijvoorbeeld in de avonduren wanneer veel strandgangers weer de snelweg opzoeken. Hoewel dit een bevoegdheid is die bij de politie ligt, kan de gemeente wel prioritering aangeven. De ChristenUnie/SGP en D66 pleiten voor verhoogde prioritering.

Naast snelheidsovertredingen ervaren bewoners geluidsoverlast van stilstaande ronkende motoren. En motoren die voor het oranje stoplicht alvast gaan wachten om, zodra het groen wordt, het gaspedaal flink open te trekken. Pak dit aan door geluidsmetingen te doen bij voertuigen en deel de boetes uit.

  1. Flitspalen op beruchte hardrijroutes

Snelheidsbeperkende maatregelen helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar maatregelen als drempels en wegversmallingen zijn problematisch voor hulpdiensten die zich met hoge spoed door de stad moeten begeven. Flitspalen kunnen hierin een uitkomst bieden. Recent heeft de raad een motie aangenomen om een flitspaal langs de Waldeck Pyrmontkade / Koningin Emmakade aan te vragen. Wij zouden ook graag zien dat zo’n verzoek wordt gedaan voor een flitspaal op de Westduinweg. Hierbij kan ook worden gekeken naar de mogelijkheid om een flexibele flitspaal of snelheidsdisplays te plaatsen. 

  1. (Meer) inzet van matrixborden

Niet alleen handhaving maar ook communicatie is belangrijk. Momenteel gebeurt dit al met matrixborden die boetebedragen aangeven en kenbaar maken dat het laten ronken van stilstaande motoren geluids- en stankoverlast voor bewoners veroorzaakt. Wij willen dat ook de komende zomer deze borden weer worden geplaatst en dat motorbestuurders ook op de grote toegangswegen richting het strand nadrukkelijk wordt gevraagd de overlast te beperken.

  1. Groene geluidswallen

Bomen en ander groen zijn natuurlijke geluidswallen en zuiveren de lucht. Deze kunnen dus helpen om de overlast, van verkeer op straatniveau, in hoogbouw te beperken. Het college heeft de ambitie om fors meer straatbomen te planten en meer natuurlijke beplanting te realiseren. Ga aan de slag om, waar dat mogelijk is, dit groen te realiseren langs de grote toegangswegen richting het strand zodat een natuurlijke geluidswal wordt gecreëerd.

  1. Inzet van motorfietscoaches en/of beach hosts

Veel overlast concentreert zich in de directe omgeving van de boulevard waar de motoren aankomen, parkeren en vertrekken. In het centrum van Den Haag kennen we fietscoaches in de Grote Marktstraat die toezien op een juiste stalling van de fietsen en ook advies geven. Wij zouden graag zien dat dit concept ook op het Scheveningse strand wordt ingezet op stranddagen, zodat tweewielers kunnen worden geholpen bij het vinden van gepaste stallingsruimte. Dit kan ook in de vorm van zogeheten beach hosts. Dit concept kennen we vooral uit Amsterdam, waar city hostsonder andere op de Wallen toeristen de weg wijzen, maar ook aanspreken bij ongewenst gedrag. Beach hostszouden bijvoorbeeld motorrijders kunnen aanspreken wanneer zij onnodig en lawaaiig rijgedrag vertonen.

  1. Neem contact op met belangenbehartigers

Niet alle motorrijders veroorzaken (geluids)overlast. De motorrijders die zich wel goed gedragen, komen ook in een kwaad daglicht te staan door het gedrag van anderen. Daarom zijn zij erbij gebaat elkaar op storend gedrag aan te spreken. Organisaties van motorrijders kunnen hierin een rol spelen. Denk hierbij aan organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). Neem daarom contact met hen op om dit punt onder de aandacht van hun leden te brengen.

  1. Houd terugdringen verkeersoverlast in gedachten bij verkeerskundige ingrepen

Er staan een hoop verkeerskundige ingrepen op de rol voor Scheveningen, zoals de ovonde Westduinweg-Schokkerweg en de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg. Wij zouden graag zien dat bij deze ingrepen gezocht wordt naar mogelijkheden om hardrijden en andere overlast van (motor)voertuigen te ontmoedigen.

  1. Bevoegdheden handhavers uitbreiden

Handhaving op verkeersovertredingen is momenteel geen bevoegdheid van BOA’s. Het coalitieakkoord heeft de ambitie om de bevoegdheden van BOA’s uit te breiden, zodat zij ook bij verkeersovertredingen kunnen ingrijpen. Wij stellen voor om voortvarend aan de slag te gaan met de uitbreiding van deze bevoegdheden en, al dan niet middels een pilot, in het strandseizoen te starten met het handhaven op verkeersovertredingen door BOA’s.

  1. Vergeet de boulevard niet

Veel verkeerskundige aandacht richt zich op de doorgaande toegangswegen van en naar Scheveningen. Ook sinds het invoeren van eenrichtingsverkeer op de boulevard wordt er, zeker in het strandseizoen, nog vaak te hard gereden. De boulevard is te veel een blinde vlek geworden. Met de bewoners zien we graag dat ook op dit gedeelte van Scheveningen op snelheidsovertredingen wordt gehandhaafd. Daarnaast adviseren we het college om onder andere samen met de bewonersorganisaties in dit gebied om tafel te gaan hoe de inrichting en het gebruik van de boulevard in het strandseizoen verbeterd kan worden.

  1. Toegankelijk strand

Het voorkomen van foutparkeren rondom het strand is niet alleen prettig voor bewoners, maar ook voor bezoekers met een rolstoel of een aangepast voertuig. Zij zijn er vaak de dupe van als tweewielers het trottoir blokkeren. Ga in overleg met belangenorganisaties als Voorall over een toegankelijk strand en zet ook de motorfietscoaches in om deze overlast te voorkomen.