Een groep vissers met aanhang vertrekt vanavond naar Straatsburg om in een laatste poging te voorkomen dat het Europees Parlement op dinsdag 16 april instemt met een pakket van maatregelen waar het pulsverbod (vissen met stroomstootjes) onderdeel van is. Indien de stemming, waarna de lidstaten zich hierover nog uitspreken, verkeerd uitpakt, hopen de vissers dat de Nederlandse regering de durf heeft om het pulsverbod te blokkeren. Er staat immers ontzettend veel op het spel: Het voortbestaan van de kottervloot.

De Nederlandse vissers zijn ten einde raad. Zij zien zoveel onwerkbare maatregelen op zich afkomen en begrijpen al helemaal niets van de keuzes van het Europees Parlement (EP) en het besluit van de Europese Ministerraad. De Raad heeft zelfs de resultaten van het onderzoek naar de pulsvisserij van ICES, toch zeker een betrouwbaar instituut met een enorme dosis aan kennis, volledig genegeerd. Zowel de Raad als het EP heeft zich laten meeslepen door onzinverhalen van de zeer luidruchtige en dubieuze Franse ngo BLOOM waardoor nu honderden vissersgezinnen een onzekere toekomst tegemoet gaan.

De pulsvisserij is een revolutionaire methode waar veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. De methode is selectief, duurzaam, leidt tot minder bodemberoering en vergt veel minder brandstof waardoor de uitstoot van CO2 met liefst de helft wordt gereduceerd. Dat laatste volledig in lijn met het Parijs-akkoord om in 2030 de CO2- uitstoot in Nederland te halveren. De Nederlandse kottervloot loopt daar dus al ver op vooruit.

Na de puls vrezen de vissers ook dat de sleepnetmethode straks aan de beurt is om verboden te worden. Onderdelen van het pakket aan Technische Maatregelen wijzen daar al op. Door de vermaledijde aanlandplicht, de dreiging van verlies van visgebied in Britse wateren als gevolg van de Brexit en de aanleg van immense windmolenparken zien de vissers hun bestaansrecht op zee steeds verder afbrokkelen.