Raadslid René Oudshoorn: ”Als antwoord op mijn eerder gestelde vragen stelt de gemeente dit lelijke ding niet niet te verplaatsen omdat dit te duur is. Deze blijft dus tot aan de herinrichting van de noordboulevard staan, tot grote ergernis van de ondernemer van Cocomo Beach. Ik vraag nu aan het gemeentebestuur om op korte termijn met deze ondernemer in overleg te treden om deze container zodanig te verfraaien dat het nog enigszins is aan te zien, want het ziet er nu echt niet uit. De gemeente stelt zelf hoge eisen aan het aanzicht van ondernemingen op de boulevard maar laat deze container zelf gewoon weg roesten. Ik vind daarom dat de gemeente hier in zijn verantwoordelijkheid moet nemen en het goede voorbeeld dient te geven!” 

Oudshoorn stelt aanvullende schriftelijke vragen aan het Haagse college van B&W.

 Aanvullende vragen roestige container boulevard (RIS300034​)
Naar aanleiding van de schriftelijke vragen blijkt dat deze roestige en ontsierende container nog een aanzienlijke tijd bij de ondernemer van Cocomo Beach voor de deur zal blijven staan, de destijds aangebrachte decoratie heeft zijn beste tijd gehad. De gemeente stelt zelf hoge eisen aan het aanzicht van ondernemingen op de boulevard maar laat deze container gewoon wegroesten.

1) Is het gemeentebestuur bereid om op korte termijn met de ondernemer van Cocomo Beach (die nooit om deze container heeft gevraagd)  in overleg te treden om deze container te verfraaien als tegemoetkoming voor de schade welke deze daardoor leidt? Zo nee, waarom niet? (*)
2) Kan het gemeentebestuur aangeven op welke termijn deze container zal worden verplaatst na de werkzaamheden op de Noordboulevard?
(*) Telegraaf Haaglanden, “Nutscontainer blijft nog even”. 15/05/19

Zie ook:

Roestige container ontsiert Boulevard