PvdA-raadslid Janneke Holman vindt dat de samenwerking snel weer moet worden opgestart: “Maandelijks kwamen huisartsen, welzijn en wijkverpleegkundigen bij elkaar voor overleg. Als een oudere vrouw twee keer per week bij de huisarts zit, maar vooral eenzaam blijkt te zijn en daarbij hulp nodig heeft, dan kon de ouderenwerker dit oppakken en werd de huisarts ontlast. Het zorgde voor de beste zorg voor ouderen en een goede verdeling van de werklast. Win-win dus.”

Fractievoorzitter Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP wil ook dat de gezamenlijke overleggen kunnen worden doorgezet. “Je hoort van alle betrokkenen op Scheveningen dat de samenwerking enorm werd gewaardeerd. Het was een paradepaardje van de gemeente: zo zou samenwerking er in de hele stad, of zelfs het hele land eruit moeten zien. Onbegrijpelijk dus, dat de stekker er nu is uitgetrokken.”

De PvdA en ChristenUnie/SGP zullen donderdag tijdens de gemeenteraad gezamenlijk een motie indienen om de overleggen tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en welzijnsorganisaties op Scheveningen voort te zetten.