De eerste bijeenkomst betrof een training bij het STC/KNRM in Rotterdam. STC-KNRM is een nautisch trainingscentrum, waar voor iedereen die werkt of vaart op zee opleidingen worden verzorgd om ook weer veilig thuis te komen. Zo worden er trainingen voor de branches Olie & Gas, Offshore Wind en de Maritieme sector gegeven. Ook de KNRM-vrijwilligers worden hier getraind om te weten hoe te handelen in extreme situaties.

Na het theoretische gedeelte in de ochtend, waarbij diverse veiligheidsaspecten, veiligheidsmiddelen, materieel en brandsituaties aan de orde kwamen, werd deze kennis ’s-middags in de praktijk geoefend. De diverse brandblusmiddelen werden getest, waarbij de deelnemers deze middelen zelf hanteerden. Daarna werd er een noodsituatie nagebootst, waarbij de deelnemers in een rescueboot, een zogenoemde “Free Fall Lifeboat”, vanaf grote hoogte in het water werden gelanceerd.

Als slot van de dag werd er in het drijvende oefenbassin van het STC/KNRM geoefend in overlevingstechnieken op zee. Zo werd onder andere een nachtelijke situatie nagebootst, waarbij zware ventilatoren zorgden voor windkracht 8, de golfmachine golven van 1,5 meter maakte en de deelnemers in deze situatie met slagregens, lichtflitsen en harde donderslagen met elkaar vanuit het water naar een reddingvlot moesten zwemmen en hierin moesten klimmen. Dit alles om hen mee te laten maken wat er op zee of in de branding in extreme situaties kan plaatsvinden.

Een bijzonder inspannende en voor de deelnemers zeer leerzame dag, waarmee ze weer een onderdeel van het opleidingstraject hebben afgesloten.

Het opleidingsproject Team Scheef wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Initiatief op Scheveningen, Kansen voor West en door een bijdrage van Qabana en Stichting Steunfonds Scheveningen.